เด็กหอช่วยกันอุ้มไก่หนีน้ำ กว่า 200 ตัว หลังน้ำป่าทะลักแม่ฮ่องสอน ชลประทานฯ แจงระดับน้ำฝายน้ำยวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 22 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 290 ครั้ง

เด็กหอช่วยกันอุ้มไก่หนีน้ำ กว่า 200 ตัว หลังน้ำป่าทะลักแม่ฮ่องสอน ชลประทานฯ แจงระดับน้ำฝายน้ำยวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

         ที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เด็กพักนอนได้ช่วยกันขนย้ายไก่ สัตว์เลี้ยงกว่า 200 ตัว เนื่องจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำ ภายหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเกิด ทำให้บริเวณลำน้ำลา และ ลำห้วยแม่เหวย  ปริมาณน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ และ ลำห้วยห่างจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไม่ถึง 5 เมตร หวั่นว่าน้ำป่าที่ทะลักจะท่วมโรงเรือนเลี้ยงไก่ หากฝนในพื้นที่ยังตกหนักต่อเนื่อง ครูจึงให้เด็กหอพักช่วยกันลำเลียงไก่ไปไว้ในที่ปลอดภัย จนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติ

นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์น้ำที่ผ่านฝายน้ำยวม ตอนนี้ระดับน้ำสูงกว่าสันฝาย 0.30 ซม. ยังถือว่าอยู่ในระดับปกติ (ระดับแจ้งเตือนที่ระดับ น้ำสูงกว่าสันฝาย 0.90 ซม) แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังเป็นช่วงเวลา คาดการณ์ว่าจะมีน้ำเหนือจาก อำเภอแม่ลาน้อย ไหลมาสมทบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ