จังหวัดเชียงใหม่ เก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู ไปแล้วกว่าร้อยละ 80

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 22 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 349 ครั้ง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยขณะนี้เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดูปี 2563 ไปแล้วกว่าร้อยละ 80 เหลือผลผลิตที่รอการเก็บเกี่ยวอีก 25,531 ตัน ด้านราคาผลผลิตลำไยเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด วันที่ 22 สิงหาคม 2563 มีปริมาณเก็บเกี่ยว จำนวน 2,466 ตัน  ปริมาณเก็บเกี่ยวสะสม จำนวน 119,110 ตัน คิดเป็นร้อยละ 82.35 แยกเป็นลำไยมัดปุ๊ก ที่เป็นลำไยบริโภคสด จำหน่ายภายในประเทศ 24,355 ตัน มีราคาผลผลิตลำไยเฉลี่ย เกรด AA กิโลกรัมละ 30 บาท เกรด A ราคา 22 บาท และเกรด B ราคา 14 บาท ส่วนลำไยตะกร้าขาวมีการส่งออกไปแล้ว 15,483 ตัน เกรด AA+A ราคา 28 บาท และลำไยรูดร่วง เกรด AA 25 บาท เกรด A 11 บาท เกรดB 4 บาท และเกรด C 1 บาท คงเหลือผลผลิตที่รอการเก็บเกี่ยวอีก 25,531 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17.65 จากการเปรียบเทียบสถานการณ์ราคาผลผลิตลำไย พบว่าเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เฉลี่ย 1 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการการจัดการลำไยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณผ่านโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ปี 2563 และวางแผนการกระจายผลผลิตลำไย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตลำไยสด ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก อบแห้งเนื้อสีทอง ลำไยกระป๋อง ผ่านตลาดออนไลน์ อาทิ ไปรษณีย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ