ปภ.ลำปาง สรุปภาพรวมความเสียหายจากพายุฝนช่วง 21-22 ส.ค.63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 347 ครั้ง

     นายชัยธวัช  ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสรุปเหตุสาธารณภัย ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ช่วงวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 03.00 น. มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน 4 ตำบล มีตำบลเมืองปาน หมู่ที่ 1, 3, 5 และ9 ตำบลแจ้ซ้อน (อยู่ระหว่างการสำรวจ) ตำบลทุ่งกว๋าว (อยู่ระหว่างการสำรวจ) และตำบลบ้านขอ (อยู่ระหว่างการสำรวจ)

     ในส่วนของอำเภอแม่ทะ 1 ตำบล คือ ตำบลหัวเสือ หมู่ที่ 10 จำนวน 11 ครัวเรือน อำเภอเมืองลำปาง มี 3 ตำบล ที่น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนในที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเอื้อมและตำบลต้นธงชัย หมู่ที่ 8 ที่ได้รับผลกระทบ

     สำหรับวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแจ้ห่ม 1 ตำบล คือตำบลทุ่งผึ้ง ลำน้ำแม่ตุ๋ยล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร อำเภอเมืองปาน ลำน้ำแม่มอญล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร และมีดินไสลด์ ลงสู่ผิวบนถนนสาย แจ้ซ้อน-แม่แจ๋ม อำเภอแม่ทะ 4 ตำบล คือ ตำบลบ้านบอม หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลนาครัว และตำบลสันดอนแก้ว

     ในส่วนของอำเภอเกาะคา 1 ตำบล คือ ตำบลนาแก้ว หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 อำเภอสบปราบ 1 ตำบล คือ ตำบลแม่กัวะ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 อำเภอเถิน 1 ตำบล คือ ตำบลแม่ปะ มีน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือน และอำเภอเมืองลำปาง มีน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนของประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ