มูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน เร่งทำความเข้าใจประเด็นการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ และการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 243 ครั้ง

มูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน

            โดยมีการชี้แจงประเด็นการขออนุญาต การขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใน 180 วัน / การขออนุมัติหลักการทำถนน,ไฟฟ้า ตามแนวทางบ้านน้ำบ่อสะเป่โมเดล / การสร้างรายได้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ / การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการห้วยม่วงก่อนโมเดล / และการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อคนแม่ฮ่องสอน

            มีผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 กรมป่าไม้ , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่16 สาขาแม่สะเรียง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , และสำนักงานชลประทาน ร่วมบรรยายให้ข้อมูล

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ