จิตอาสา อ.เสริมงาม ออกสำรวจกำจัดแหล่งน้ำขัง ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนำโดยยุงลาย ซึ่งขณะนี้พบยอดผู้ป่วยใน จ.ลำปาง รวม 675 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 315 ครั้ง

     ที่บ้านดงหนองจอก หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และบ้านสบเสริม หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เหล่าจิตอาสา ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข กว่า 20 คน ได้ร่วมกันดำเนินการรณรงค์ตรวจสอบ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชน ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยตลอดช่วงฤดูฝนนี้

     สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีผู้ป่วยสะสมรวม 675 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย โดยแยกเป็นรายอำเภอที่พบผู้ป่วย 3 ลำดับ ได้แก่ อ.เมืองลำปาง 238 ราย อ.ห้างฉัตร 154 ราย และ อ.เกาะคา 100 ราย

     อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3โรค” เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด หากพบผู้ที่มีอาการไข้ ปวดข้อ หรือมีผื่น ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 0 5422 7526 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ