ประธานศาลฎีกา และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและรับฟังผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 736 ครั้ง

วันนี้ (27 สิงหาคม 2563 ) ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นาย ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและรับฟังผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน โดยมี นายรณชัย  ชูสุวรรณประทีป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ,คณะผู้พิพากษา,คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมและภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ

                โอกาสนี้ ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้ปลูกต้นพะยูง ในพื้นที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างความร่มรื่นให้แก่อาคารสถานที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน

                นายรณชัย  ชูสุวรรณประทีป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า เดิมจังหวัดลำพูนยังไม่มีการจัดตั้งศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวไว้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กเยาวชน และคดีครอบครัว ดังนั้นจึงต้องดำเนินการในศาลจังหวัด เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในปี พ.ศ.2545 ขึ้นโดยเปิดทำการศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน วันที่ 1 เมษายน 2545 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ทำให้ศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เปลี่ยนเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  22 พฤษภาคม 2554

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ 3 ถนนลำพูน – ดอยศรีวิชัย  ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นอาคาร 2 ชั้น

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ