เหมืองแม่เมาะ ลำปาง อวดโฉม “เครื่องจักรกลเหมืองควบคุมระยะไกลด้วยวิทยุ” ลุยดับไฟในพื้นที่เสี่ยง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 453 ครั้ง

นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เยี่ยมชมการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ผลงาน “เครื่องจักรกลเหมืองควบคุมระยะไกลด้วยวิทยุ” ณ ห้องประชุม อาคารกองปฏิบัติการเหมือง ซึ่งจัดทำโดยผู้ปฏิบัติงานจำนวน 7 คน จาก 4 สังกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ประกอบด้วย นายมานพ วีเกษ วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (กบย-ช.) ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, นายศรีเดช ปัจขันธ์ หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศเหมืองแม่เมาะ (กทม-ห.) ,ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (อจส.), นายนรชัย ไกรฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเหมืองแม่เมาะ (หปคม-ห.) กองเทคโนโลยีสารสนเทศเหมืองแม่เมาะ (กทม-ห.) ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (อจส.), นายเมธี อมรศิลป์ ช่างระดับ 10  แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรล้อยาง (หบย-ช.) กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (กบย-ช.) ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) (ผู้ปฏิบัติงานเกษียณอายุปี 2562), นายพนมพันธ์ แก้วบุญมา ช่างระดับ 8  แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบขนส่งวัสดุ (หบร-ช.) กองบำรุงรักษาระบบขนส่งวัสดุ (กบข-ช.) ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.), นายวรวิน แสงทองพินิจ วิศวกรระดับ 6 แผนกออกแบบองค์ประกอบเหมือง (หอป-ช.) กองวางแผนปฏิบัติการ (กวป-ช.)  ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) และนายประเทิน จันทร์สวัสดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลระดับ 4 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 2 (หป2-ช.) กองปฏิบัติการเหมือง (กปม-ช.)  ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.)           

นายมานพ วีเกษ เปิดเผยว่า การทำงานด้านปฏิบัติการของเหมืองแม่เมาะ ลักษณะงานมีความหลากหลายโดยเฉพาะงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น งานดับไฟไหม้ตามผนังบ่อเหมืองอันมีสาเหตุจากถ่านหินลุกติดไฟด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นงานหลักในการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาในปัจจุบันหน่วยงานใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าปฏิบัติงาน ในบางพื้นที่เครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่คล่องตัวต่อการปฏิบัติงานอีกทั้ง ผู้ปฏิบัติงานเข้าดับไฟจากถ่านหินที่ลุกไหม้ รวมถึง อันตรายจากการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรในพื้นที่ลาดชัน ทั้งนี้ หากมีเครื่องจักรที่มีขนาดเบาที่สามารถควบคุมระยะไกลด้วยวิทยุ มีความคล่องตัวในการทำงาน และสามารถลากสายดับเพลิงเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ในเวลาอันสั้น นั้น การทำงานจะเกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของกลุ่มในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวและนำเสนอโครงการวิจัยในปี 2561 จนปัจจุบัน ปี 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จและได้ส่งมอบโครงการสิ่งประดิษฐ์ ขณะเดียวกัน ยังได้เตรียมขยายผลไปในเครื่องจักรที่มีศักยภาพและนำองค์ความรู้ต่อยอดในระบบ 5G สำหรับผลงานดังกล่าว ดำเนินการโดยใช้รถตัก CASE1845C หมายเลข 55-0092 ที่ยุบสภาพแล้ว นำมาติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลด้วยวิทยุ ทำให้สามารถควบคุมได้จากระยะไกล โดยพนักงานขับไม่ต้องนั่งขับในห้องเครื่อง เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ขณะเดียวกัน ยังได้ติดตั้งหัวฉีดดับเพลิง เพื่อให้สามารถใช้ดับเพลิงจากระยะไกลได้

ทางด้าน นายอำพล กิติโชตน์กุล ได้กล่าวชื่นชมทางกลุ่มที่ได้พัฒนาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อจะนำมาใช้งานในพื้นที่บ่อเหมืองหรืองานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งการทดสอบถือว่าเป็นไปด้วยดี สามารถใช้งานได้จริงและอยากให้พัฒนาต่อยอดผลงานต่อไป ทั้งนี้ ผู้บริหารพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเหมืองแม่เมาะ เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ และในอนาคตงานทำเหมืองจะมีความลึกมากขึ้น หากมีสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานในพื้นที่บ่อเหมืองที่มีความเสี่ยงให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ