ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการเปิดเพลงเสียงดังรบกวน การปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ และการบุกรุกที่สาธารณะ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 392 ครั้ง

     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยนางศุกลรัตน์  จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประธานชุมชนลำปางกลางตะวันออก และผู้ถูกร้อง (เจ้าของร้าน) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการเปิดเพลงเสียงดังรบกวน การปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะ และการบุกรุกที่สาธารณะ ของร้านอาหารครัวสันกำแพง ตั้งอยู่ถนนหมายเลข 1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

     ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมพูดคุยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สรุปได้ว่า จากการตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าว พบว่า บริเวณโรงจอดรถ ห้องสุขา และห้องครัว มีการรุกล้ำบุกรุกที่สาธารณะจริง และทางผู้ประกอบการยอมรับ (ผู้เช่า) และเจ้าของที่ดินรับทราบ ว่ามีการรุกล้ำที่ดินสาธารณะจริง และยินดีที่จะรื้อถอนบริเวณที่มีการรุกล้ำออก ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการทำหนังสือออกคำสั่งให้รื้อถอน ซึ่งทางเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการรับทราบในการรื้อถอน แต่เนื่องจากประสบปัญหาโควิด-19 ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ จึงทำให้ทุนในการรื้อถอนยังไม่พอ อาจทำให้การรื้อถอนล่าช้า ทางผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินจึงขอระยะเวลาในการรื้อถอนภายในเวลา 1 ปี ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และยุติเรื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ