ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอบรมเครือข่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 486 ครั้ง

เช้าวันนี้  29 สิงหาคม 2563  นายวิรัตน์  ส่วนนุ   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับการประกันสังคมมาตรา 40 และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เทคนิคการทำงาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับแกนนำเครือข่ายประกันสังคม สามารถนำไปขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานอิสระในระดับพื้นที่ได้  โดยมีแกนนำประกันสังคมเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

            ผู้ประกันตนมาตรา 40 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีสมาชิกผู้ประกันตน 20,000 คน เป็นอันดับ 2ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 10 ของประเทศไทย ประสบความสำเร็จเพราะมีแกนนำเครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์ในท้องที่  จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแกนนำทั้งหมด 65 คน ได้ค่าตอบแทน 13 บาท ต่อผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 จำนวน 1 คน ซึ่งแกนนำทำงานด้วยจิตสาธารณะดังสโลแกนของประกันสังคมที่ว่า เฉลี่ยทุกข์  เฉลี่ยสุข  

            ข้าราชการบำนาญ  บิดา มารดา บุตร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ  อสม. ประชาชนอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ที่ถือบัตรประจำตัวที่มีเลขบัตร 0,6,7  ผู้พิการ ยกเว้นผู้พิการทางสติปัญญาหรือผู้พิการที่ไม่สามารถรับรู้สิทธิได้  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้ โดยจ่ายเงินสมทบสามทางเลือก ทางเลือกที่ 1 จำนวน 70 บาท   ทางเลือกที่ 100 บาท  ทางเลือกที่ 3 จำนวนเงิน 300 บาทต่อเดือน    สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้ นอนโรงพยาบาล 1 คืนๆละ 300 บาท ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปวันละ 200 บาท และกรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ทางเลือกที่1และ2 เดือนละ 500-1,000 บาท จำนวน 15 ปี ทางเลือกที่ 3 ตลอดชีวิต  กรณีตายได้รับค่าทำศพ ทางเลือกที่ 1และ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท ทางเลือกที่ 3  จำนวนเงิน 40,000 บาท และยังได้กรณี   ชราภาพรับเงินก้อนพร้อมดอกผล ตลอดจนเงิน สงเคราะห์บุตร อีกด้วย

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เวียงสอน ดอนแก้ว
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ