แม่ฮ่องสอนสั่งคุมเข้มพื้นที่ชายแดน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 31 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 289 ครั้ง

แม่ฮ่องสอนสั่งคุมเข้มพื้นที่ชายแดน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งคุมเข้มพื้นที่ชายแดน หลังมีการระบาดของโรคโควิดในประเทศเพื่อบ้าน มีมติสั่งปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราว 3 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2 ที่อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 11 ทั้งนี้ผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์มีความเร่งด่วนที่จะมีการพิจารณามาตรการต่างๆหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระลอก 2 ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติที่จะปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นระยะ 15 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid19 ที่อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับช่องทางจุดผ่อนปรน 3 แห่ง ประกอบด้วยจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านห้วยผึ้ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวมและจุดผ่อนปรนช่องทางแม่สามแลบ อำเภอสบเมย ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่3 กันยายน นี้ นอกจากนั้นยังได้สั่งให้เพิ่มจุดคัดกรองในช่วงนี้ด้วยก่อนที่จะมีการปิดจุดผ่อนปรน

นอกจากนั้นแล้วที่ประชุมได้มีการมาตรการผ่อนปรนในการเปิดจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านเสาหินอำเภอแม่สะเรียง เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการขนถ่ายสินค้า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านและจะมีการปิดช่องทางบ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ในวันที่ 3 กันยายน เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีมติที่จะป้องกันการแพร่ระบาดภายในศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ทั้ง 5 แห่ง ที่จะต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รวมทั้งการการเดินทางของนักเรียนของประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะมีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนห้ามเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้แต่ละอำเภอเพิ่มมาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดของประเทศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ