กปภ.สาขาแม่สะเรียง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 2-3 ก.ย. 63 เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 819 ครั้ง

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาแม่สะเรียง จะดำเนินการล้างถังน้ำใส ประจำปี 2563 โดยได้กำหนดแผนการล้างถังน้ำใสเพื่อการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาขององค์การอนามัยโลก  จึงขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการล้างถังน้ำใส ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00น ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 05.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง จึงแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทุกท่านได้สำรองน้ำไว้ใช้ และขออภัยในความไม่สะดวก เมื่อทำการล้างถังน้ำใสแล้วจะทำหารเปิดจ่ายน้ำให้บริการทันที

            ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำด้วยแรงดันที่ดีขึ้น ประชาชนมีน้ำประปาใช้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5368 1368 สายด่วน PWA Contact Center 1662

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ