จ.ลำปาง หารือโครงการศึกษาการนำความเย็น จาก LNG มาใช้ประโยชน์ ที่สอดคล้องนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 363 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือโครงการศึกษาการนำความเย็น จาก LNG มาใช้ประโยชน์ สำหรับจังหวัดลำปางและพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี พลังงานจังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำหรับโครงการศึกษาการนำความเย็น จาก LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลว ) (LIQUEFIED NATURAL GAS) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ สำหรับจังหวัดลำปางและพื้นที่ภาคเหนือ ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง ที่มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิง LNG ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม และส่งเสริมการนำความเย็นจาก LNG มาใช้ประโยชน์กับการเก็บผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของผลผลิตทางการเกษตรจากภาคเหนือ รวมถึงโครงการต่อเนื่องต่างๆ ที่อาจจะเป็นไปได้ เช่น Transportation Hub หรือ ศูนย์กีฬาเมืองหนาว ร่วมกับ ทางบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(OR) ในนามบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)(ปตท) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทย ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ยุคหลังจากโควิด-19 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึงต้องเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสของประเทศ เน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ให้ประเทศไทยและคนไทยมีความมั่นคงทั้งด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และประชาชนมีงานทำ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมยาและวัคซีน อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน เสนอแนวทางการพัฒนาด้วยเศรษฐกิจ BCG

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ