กรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาดูงาน Smart City

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 279 ครั้ง


ประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน Smart City ที่เทศบาลเมืองน่าน


นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย  ประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาเมืองน่านเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City และเมืองสร้างสรรค์ Creative City ณ เทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับและนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้ข้อมูล  
โดยประธานกรรมาธิการกล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีเตือนภัย ภัยพิบัติ โดยเฉพาะศูนย์อุตุนิยมวิทยา   เพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ และพิบัติภัยต่างๆ  สำหรับน่าน เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต ทำอย่างไรที่จะให้เทคโนโลยีทันสมัย เกิดประโยชน์ โดยยังคงความเป็นอัตลักษณ์ มุ่งไปสู่ Smart City เชื่อมโยงการเดินทางที่ปลอดภัย โดยใช้แอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  นี้เท่าที่สำรวจย่านเมืองเก่าพบความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่เก็บสายไฟฟ้าลงดิน ทำให้เมืองมีความสวยงาม น่าอยู่ น่าเที่ยว  ทั้งนี้จากการที่นายกเทศบาลเมืองน่านได้ร้องขอเรื่อง การศึกษา คณะกรรมาธิการจะกลับไปผลักดันศูนย์ User เน็ต ให้กับเด็ก เพื่อที่จะให้เด็กๆ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมีความเท่าเทียมกันในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จังหวัดน่านมีความเข้มแข็งของชุมชนเรียกได้ว่า Smart people ทุกคนรักเมืองน่านปลุกกระแสการรับจังหวัดตนเอง ร้านค้าต่างๆปรับรูปแบบให้เข้ากับเมือง มีทั้งความทันสมัยและความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนเก่า พัฒนาไปพร้อมๆ กับการรักษาวัฒนธรรม ในส่วนเรื่องของภัยพิบัตินั้น จังหวัดน่านมีสถานีเรดาร์ ที่สามารถจะแจ้งเตือนโดยผ่านแอพพลิเคชั่นส่งต่อได้จึงลดความรุนแรงเมื่อเกิดภัย ชาวบ้านได้มีการเตรียมตัว ก่อนล่วงหน้า โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อรับเรื่อง ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีและสื่อสาร ส่วนเรื่องที่ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนเรื่องที่นายกเทศบาลเมืองน่านร้องขอให้มีการนำสายไฟลงดิน ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่ามีแผนจะจัดเก็บ สายสื่อสารโทรคมนาคมและสายไฟฟ้าโดยจะคัดเลือกจังหวัดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญก่อน ขอให้นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
นายกกำหนดเส้นทาง  โดยคัดเลือกเส้นทางที่สำคัญ ก่อน ทั้งนี้อาจจะไม่ได้ทั้งหมดในทีเดียว    

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ