อำเภอฝาง กวดขันวินัยจราจร ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 293 ครั้ง

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโส บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กองร้อย อส.อ.ฝาง รพ.สต.บ้านแม่สูน อบต.แม่สูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ต.แม่สูน ดำเนินการตั้งด่านบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อ.ฝาง ณ หน้า สายตรวจแม่สูน ม.12 ต.แม่สูน โดยได้ตักเตือน ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 60คน ตักเตือน ผู้ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จำนวน 12 คน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ จากข้อมูลของโรงพยาบาลฝาง ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน ส่งรักษาต่อ และเสียชีวิต ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอฝาง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 264 คน เฉลี่ยเดือนละ 26.40 คน เสียชีวิต 31 คน เฉลี่ยเสียชีวิตเดือนละ 3.11 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ