จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 33 ขึ้นทะเบียนว่างงาน เพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 357 ครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 33 (ลูกจ้างผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้าง โดยได้รับค่าจ้าง) ที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่างงาน สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนว่างงาน เพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการ

            เอกสารหลักฐาน

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ยกเว้น ธ.ออมสิน และ ธกส.)

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-611-972

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ