ประชาชนชาวลําปาง กว่า 4,600 ราย ประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสํารองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจําหน่าย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 645 ครั้ง

วันนี้ (8 ก.ย. 63) บรรยากาศของการจับฉลากขึ้นบัญชีสำรองจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลำปาง และสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ซึ่งแบ่งเป็นโควต้าของจังหวัดลำปาง 100 ราย และโควตาของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง  100 ราย รวมจำนวน 200 ราย จากยอดบัญชีที่ประชาชนแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีฯ จำนวน 4,691 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการ รวมถึงประชาชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

การจับฉลากขึ้นบัญชีฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด -19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan Page สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เพื่อลดความความแออัดของผู้เข้าร่วมงาน และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ติดตามบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รักษาสิทธิ์และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำการค้าสลากด้วยตนเอง ต้องจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตทุกประการ โดยจำนวนสลากที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด หากพบการกระทำผิดจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับขึ้นบัญชีสำรองจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลำปาง และสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง https://www.cgd.go.th/cs/lpg/lpg/หน้าหลัก2.html?page_locale=th_TH

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ