สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงานงาน “New Normal New Network” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 438 ครั้ง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงานงาน “New Normal New Network” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

     วันนี้ (9 ก.ย. 63) ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “New Normal New Network” ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้โครงการโอบอุ้มธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีโอกาสในการเจรจาธุรกิจ และเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ โดยเน้นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มสินค้าหัตถกรรมของตกแต่ง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการในกลุ่มดิจิทัลมาแนะนำซอร์ฟแวร์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจนำไปปรับใช้และต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อีกด้วย 

 

 สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นด้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพรองรับพฤติกรมผู้บริโภคยุค New Normal ที่หันมาให้ความใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือผู้ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และยังมีการเปิดตัวศูนย์พัฒนาและทดสอบอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ และศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเขิน และเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนางานหัตถกรมเครื่องเขินของผู้ประกอบการและผู้สนใจในงานหัตถกรรมเครื่องเขิน รวมทั้งการบรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และหัตถอุตสาหกรรม กับคู่ค้าระดับ Top ของประเทศกว่า 20 ราย เพื่อเชื่อมโยง Supply Chain ธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ