เชียงใหม่ เปิดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ภาคเหนือ

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 430 ครั้ง

สหกรณ์เชียงใหม่  นำสินค้าคุณภาพมาตรฐานจากสมาชิกร่วมจำหน่าย  ในงาน “งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563” (ภาคเหนือ) ซึ่งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดงานครั้งนี้  ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2563 ที่ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต  เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ นักธุรกิจภาคเอกชน หอการค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป  มีเครือข่ายสถาบันเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 17 แห่ง เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า

ที่ผ่านมาขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ ได้ร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมงานด้านสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลงานด้านสหกรณ์เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกซึ่งเป็นประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม  การจัดแสดงสินค้าครั้งนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สินค้าคุณภาพของเราได้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ