คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ประชุมจัดทำแผนลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 263 ครั้ง

       วันนี้ (10 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พศ 2561-2564  ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน
      ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ร่างแผนปฎิบัติการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 หาแนวทางลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนให้ได้มากที่สุด ส่วนปัจจัยเสี่ยง คน รถ ถนน สภาพแวดล้อม การกวดขันบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ ได้แก่ 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 2.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 3.เมาสุรา 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 6.ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 7.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 8.ขับรถย้อนศร 9.แซงในที่คับขัน 10.ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
       
ทั้งนี้ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 เกิดอุบัติเหตุ 23 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต 2 ราย


    

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ (บรรลือ อินต๊ะไชย /ถ่ายภาพ)
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ