ลำพูน ซักซ้อมรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุผ่านระบบ e-Report

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 228 ครั้ง

ลำพูน ประชุมการรายงานสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบ e-Report 


วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการรายงานสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบการรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (e-Report)และการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนโดยมีนายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน,หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ปภ.ลำพูน,คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน,ส่วนราชการ อำเภอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยกู้ชีพกู้ภัย,เข้าร่วมประชุมฯเพื่อพิจารณาการรายงานข้อมูลการเกิดอุบัตเหตุทางถนน(e-Report),การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเกตุทางถนน,และการดำเนืนงานโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ