ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาพักผ่อนร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไม่ถือเป็นวันลา 2 วันทำการ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 2287 ครั้ง

ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้อีก 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มประชาชนที่มีศักยภาพให้เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอเข้าที่ประชุมครม.อีกครั้ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ