เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นำบริการด้านการเกษตร มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในอำเภอแม่อาย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 322 ครั้ง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยแนะนำแนวคิดและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอแม่อาย

 

                วันนี้ (11 ก.ย. 63) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ซึ่งจัดขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอำเภอแม่อาย  โดยมี นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย  และ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งมีเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

               การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำบริการต่างๆ มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร  ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างตรงจุด  พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรได้อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เช่น การวิเคราะห์ดิน  การวินิจฉัยโรคพืช  โรคสัตว์  โรคสัตว์น้ำ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การฝึกอบรมให้ความรู้ และการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่เกษตรกร  ทั้งนี้ จะเป็นการช่วยยกระดับของเกษตรกรให้มีความรู้  สามารถนำความรู้และแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาการผลิตและแก้ไขปัญหาการผลิตของตนเองให้มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

 

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่  ทั้งพืชและสัตว์เลี้ยง  นำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์ตามพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ