ททท. ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 296 ครั้ง

     วันนี้ (14 กันยายน 2563) ที่ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย อำเภอเมืองลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยมีนายรัชต  สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีผู้ประกอบการ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 90 คน เข้าร่วม

     ในการนี้มีการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง ทิศทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน , การพัฒนาและจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว , การพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว , การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขั้นตอนการปฏิบัติ CPR วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมให้ความรู้

     ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดลำปางต่อไป

         

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ