ที่พึ่งในทุกโอกาส ทหารพราน36 ร่วมกับ ครู ราษฎรท่าตาฝั่ง ลำเลียงท่อสร้างประปาภูเขาให้เด็กน้อย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 398 ครั้ง

            กองร้อยทหารพรานที่ 3604 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 จัดกำลังพลจาก ฐานปฏิบัติการท่าตาฝั่ง สนับสนุนภารกิจการจัดสร้างระบบประปาภูเขาของโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ร่วมกับคณะครู และราษฏรบ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยช่วยกันลำเลียงขนย้ายท่อประปาไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ เพื่อติดตั้งระบบประปาภูเขาของโรงเรียน ให้นักเรียนและครูมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง

              ในห้วงที่ผ่านมา กองทัพบก โดยกองกำลังนเรศวร ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ จัดกำลังพลเป็นชุดบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือราษฎรจากเหตุจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ ทั้งยังให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆเมื่อได้รับการร้องขอ ตามโครงการ กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เพื่อสวัสดิภาพและความอยู่ดี กินดี ของพี่น้องประชาชน หากพบเหตุภัยพิบัติสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ กรมทหารพรานที่36 หมายเลขโทรศัพท์ 053-681300 หรือหน่วยทหารที่อยู่ใกล้พื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ