เรือนจำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปิดการฝึกโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 308 ครั้ง

เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปิดการฝึกโครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองหลังจากพ้นโทษออกไปภายนอก

              วันนี้ (15 กันยายน 2563) ที่เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โดยมีนางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอฝาง เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอฝาง ให้การต้อนรับ

              สำหรับการฝึกโครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ของเรือนจำอำเภอฝางนั้น ได้ประยุกษ์ใช้ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่นรวมทั้งเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง

            โดยปัจจุบันการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำอำเภอฝาง มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 137 คน และชาวต่างชาติ 55 คน รวมทั้งสิ้น 192 คน โดยปฏิบัติกาฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 กันยาย 2563 ถึง 14 กันยายน 2563 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนที่ 3 การสรุปและประเมินผล จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวหาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ในอนาคตต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ หัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ