เทศบาลเมืองแพร่รณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำและล้างทำความสะอาดถนน ลดฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 325 ครั้ง

เทศบาลเมืองแพร่รณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำและล้างทำความสะอาดถนน ลดฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ขณะที่สาธารณสุขแจกหน้ากากแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง โดยเฉพาะด่านตรวจต่างๆ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งในช่วงเวลา 11.00 น. วันนี้(15ม.ค.63) ที่สถานีตรวจคุณภาพ อากาศตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ ตรวจวัด PM 2.5 ได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีตัวชีวัดคุณภาพอากาศ 172 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในพื้นที่ป่า การเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งกระทะ สภาวะอากาศที่แห้งแล้งและนิ่ง ความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุม ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

และวันนี้(15ม.ค.63) ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ ทางเทศบาลเมืองแพร่โดย นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ เปิดการพ่นละอองน้ำและนำรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ออกกวาดล้าง ทำความสะอาดถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ เพื่อสุขภาพของประชาชน โดยจะออกทำความสะอาดถนนอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ โดยได้ไปมอบหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจุดตรวจยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ได้มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ เพื่อลดและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน /.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ