เทศบาลเมืองน่าน จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 563 ครั้ง

         เทศบาลเมืองน่าน จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเก็บเมล็ดไว้ใช้เองมุ่งเน้นการปลูกที่งดใช้สารเคมี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 418 ครัวเรือน
         
(17 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปมอบให้ราษฎรไปปลูกในโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวต้อนรับและรายงานกิจกรรมฯ
       
 พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ สืบเนื่องจากราษฎรในเขตทศบาลเมืองน่าน ได้ขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำมาปลูกในโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 418 ครัวเรือน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุเพ็ญศิริ" เป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ด้านพันธุ์พืชทนทานต่อโรคและแมลงได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป
        
ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผักซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถก็บเมล็ตพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก ดังนี้
        
กล่องใหญ่ บรรจุเมล็ดพันธ์พืช จำนวนซองใหญ่ 418 ซอง แต่ละซองบรรจุมล็ดพันธุ์ 10 ชนิด ชนิดละ 1 ซอง 1.ถัวฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ 2.กระเจี๊ยบเขียว 3.แตงกวา 4.ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ 5.มะเขือเจ้าพระยา
6.บวบหอม 7.พริกขี้หนู 8.นำเต้า 9.ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์1 10.มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ (บรรลือ อินต๊ะไชย /ถ่ายภาพ)
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ