ชวนเที่ยววันธรรมดา!! “แอ่วม่วน กิ๋นม่วน ที่เมืองหละปูน” ที่เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2563 ถึง 31ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 754 ครั้ง

วันนี้(17 กันยายน 2563) นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เผยว่า ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยววันธรรมดา!!  “แอ่วม่วน  กิ๋นม่วน ที่เมืองหละปูน” ในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยความร่วมมือระหว่างวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, เทศบาลเมืองลำพูน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางลำพูน ร่วมกันขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่ 12 กันยายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31ตุลาคม  2563  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมบูชาโคม ณ จุดจำหน่ายโคม บูชาตามสีประจำวันเกิดของตนเอง  พร้อมเขียนขอพรและเขียนชื่อของตนเอง แล้วนำไปถวายที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และและลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน

                ทั้งนี้ เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ตลอดจนส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และได้เตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ‘เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน’ จึงไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่งดงาม แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเรื่องความศรัทธา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนมีการฝึกสอน ส่งเสริมการทำโคมล้านนา สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวเมืองลำพูน เมืองบุญหลวงของล้านนา พร้อมบูชาโคมแห่งศรัทธา จุดสว่างไสวพร้อมกันนับแสนดวง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ