เชียงใหม่ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ อ.เชียงดาว

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 247 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมสร้างบ้านตามโครงการ Shift and Share ให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา บ้านห้วยลึก ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ " พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share " ให้กับ นายคุ๊ เลาวือ อายุ 64 ปี ราษฎรบ้านห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีฐานะยากจนไม่มีรายได้ที่แน่นอนอาศัยหาของป่า, รับจ้างทั่วไปและเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท เพื่อเลี้ยงครอบครัว ที่ผ่านมาอาศัยอยู่บ้านญาติ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องและลูกอีก 4 คนไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง

ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้ง และประชาชนจิตอาสาบ้านห้วยลึก ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมานส่วนหนึ่งจากเทศบาลตำบลปิงโค้ง และผู้มีจิตศรัทธา ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกัน ในการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านสร้างความปลาบปลื้มให้กับ นายคุ๊ เลาวือ และครอบครัวเป็นอย่างมากที่ส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือ ปัจุบันดำเนินการก่อสร้างเป็นวันที่ 6 คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 40 คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 15-20 วัน
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
บรรณาธิการ : สุพัฒน์ เลาห์กมล
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ