กลุ่มศิลปินจิตอาสา ร้อยมือ ล้านใจ ช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร มอบความสุขแก่พี่น้องประชาชนอำเภอแม่สะเรียง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 254 ครั้ง

           วานนี้ (23 ก.ย. 63)  กลุ่มศิลปินจิตอาสา รวมตัวกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ มามอบให้กลุ่มนักเรียน ราษฎรลุ่มน้ำสาละวิน และราษฎรบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ต.ป่าแป๋ ราษฏรบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการร้อยมือล้านใจ ช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 8  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 18 โรงเรียน รวมนักเรียน 2,000 คน ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงอีก 600 คน พร้อมนำศิลปิน ดารา มาร่วมมอบความบันเทิงให้กับนักเรียน และราษฎรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลในครั้งนี้ด้วย เบื้องต้นทั้งหมดได้รับการคัดกรองตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วทุกราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

             “โครงการร้อยมือล้านใจ ช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร เป็นการรวมตัวกันของของเหล่าศิลปิน ดารานักแสดง ตลก และจิตอาสา ผู้ใจบุญร่วมกันจัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเด็กไทยที่ด้อยโอกาส ชาวบ้านผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง โดยการระดมจัดหาสิ่งของเครื่องยังชีพ อุปการณ์ทางการศึกษา และสิ่งของจำเป็นต่อชีวิตประจำวันนำไปมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ขาดแคลน และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องกันมาแล้ว 7 ปี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ