เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 312 ครั้ง

      เทศบาลเมืองน่านร่วมกับ สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านและหน่วยงานภาคี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2563 สนามเทศบาลเมืองน่าน ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563  
     
 (25 ก.ย.63) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายราเชนทร์ กาบคำ นายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนชุมชน ชาวเรือ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2563 สนามเทศบาลเมืองน่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อีกช่องทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน

       ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทเรือใหญ่ ฝีพายตั้งแต่ 48 - 55 คน ประเภทเรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35 - 40 คน ประเภทเรือเล็ก ฝีพายตั้งแต่ 25-30 คน การจัดการแข่งเรือเอกลักษณ์ และการแข่งขันเรือโบราณมะเก่าน่าน 
    
 งานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2563 สนามเทศบาลเมืองน่าน จัดขึ้นในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเสียงทาง FM 94.75 MHz เป็นแม่ข่ายให้วิทยุชุมชน และ Facebook live ผ่าน page : สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ และ Nanlongboat ตลอดทั้ง 2 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โทร 054-710234 ต่อ 138,139

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ (บรรลือ อินต๊ะไชย /ถ่ายภาพ)
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ