รมว.มท.เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดทำแผนด้านสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว เพื่อคงศักยภาพเมืองที่มีจุดเด่นด้านธรรมชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 406 ครั้ง

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดเด่นและจุดแข็งคือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการท่องเที่ยวมากขึ้น จะต้องมีการจัดการรองรับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะและน้ำเสียอย่างเป็นระบบ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา การขนถ่ายขยะออกไปกำจัดภายนอกจึงมีความยากลำบาก ดังนั้นหากไม่มีการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างเป็นระบบและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสูญเสียทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า และสูญเสียแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

            ทั้งนี้ ในขั้นต้นจะมอบหมายหน่วยงานที่เชี่ยวชาญมาดูเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำที่สวยงามคงอยู่คู่แม่ฮ่องสอนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ