วัดพระธาตุจอมกิตติ อำเภอแม่สะเรียง เชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว วันที่ 3 ตุลาคมนี้

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 477 ครั้ง

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. พระภิกษุ 49 รูป เตรียมความพร้อมบนวัดพระธาตุจอมกิตติ จากนั้นเวลา 07. 00 น. พระภิกษุเดินลงจากวัดเพื่อให้ประชาชนได้ตัดบาตรเทโว โดยภัตราหารที่นำมาใสจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง หรือข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของพิธีทำบุญตักบาตรเทโว และในเวลา 07.30 น. - 08.30 น.  มีการแสดงพระธรรมเทศนา บริเวณศาลาเขียวกลางดอย โดยพระอธิการพาเหาะ สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ และพระอธิการประจวบ ติก ขปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล

            ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา เชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า "วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลกนั่นเอง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวอัญชลิกา ครองเกษร
บรรณาธิการ : นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ