รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผย จ.พะเยา เป็นต้นแบบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 267 ครั้ง

รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผยจังหวัดพะเยามีความพร้อมดำเนินนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันชูให้เป็นจังหวัดต้นแบบ

 

            ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงประเด็นการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดพะเยา ให้กับข้าราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ปัจจุบันจังหวัดพะเยา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอทั้ง 9 อำเภอแล้ว ให้ความสำคัญกับระดับตำบลและหมู่บ้าน โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคงในการขับเคลื่อน โดยตนจะกำหนดให้จังหวัดพะเยาเป็นโมเดลต้นแบบให้กับจังหวัดต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบด้วย

            จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมโครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบน อำเภอแม่ใจ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน อำเภอเมือง โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย  อเมซอนหนองเล็งทราย  และร้านค้าชุมชนครัวหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ

            โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำถือว่าปัญหาเป็นปัญหาสำคัญและเป็นเรื่องที่ใหญ่  ที่จะจะต้องเร่งแก้ไข  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำแล้ง และน้ำหลาก โดยการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของจังหวัดพะเยาต้องแก้ไขที่ต้นน้ำ โดยเฉพาะหนองเล็งทราย ซึ่งน้ำที่หนองเล็งทรายนี้ จะไหลผ่านลำน้ำอิงตอนบนสุดสู่กว๊านพะเยา  จากกว้านพะเยา  ไหลลงน้ำอิงตอนล่าง  สิ่งแรกที่ต้องพัฒนาหนองเล็งทราย นั่นคือการขุดลอกหนองเล็งทราย ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาหนองเล็งทราย ด้วยการขุดลอกไปแล้ว  สามารถกักเก็บน้ำได้ในเฟสแรกไม่น้อยกว่า  12 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีเฟส 2 และเฟส 3 ต่อไป   ซึ่งหากหนองเล็งทราย เก็บน้ำได้มากขึ้น  ก็จะส่งผลดีต่อกว๊านพะเยา มีปริมาณน้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาหนองเล็งทรายในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องของการขุดลอกหนองเล็งทราย ประตูระบายน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการแล้ว   หลังจากนี้จะก่อเกิดประโยชน์ให้กับประชาชนชาวพะเยามากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ