พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเกษตกร ระบายในสต็อก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 200 ครั้ง

นางสาวจุไตรัตน์ ศรีตระกุล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลกระทบต่อชาวเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใญ่ จนไม่มีผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่และไม่สามารถส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ส่งผลให้ผลผลิตคงค้างอยู่ในสต๊อก และต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่ไว้ในห้องเย็นจำนวนมากของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

          ดังนั้น  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ และให้สามารถระบายจำหน่ายผลผลิตที่คงค้างในสต็อกได้จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่  โดยสามารถประสานการซื้อขายโดยตรงกับประธานชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด ติดต่อ นายศรีทน คำภีระ โทศัพท์ 08-6188-6605 หรือประสานผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางทิพาภรณ์ ชัยศิริกุล ธีรเมทินี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ โทรศัพท์ 0-2507-5719

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มลฤดี หญ่าโก
บรรณาธิการ : ปชส.แม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ