สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 321 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส  ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในพื้นที่อำเภอปง

 

              ที่ ศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประจำปี 2563 โดยนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

                นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า โรคมะเร็งเต้านม ถือเป็นมะเร็งร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก เพราะเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า มีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็ง เต้านมรายใหม่ ประมาณ 13,000 คนต่อปี หรือ 35 คนต่อวัน ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้า ซึ่งมักจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วร้อยละ 56 สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการตรวจมี 3 วิธี คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ การตรวจเต้านมด้วยตนเองนั้นจะสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจาย จะลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านม สามารถรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละ 80-90

                สำหรับการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์จะเป็นการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อำเภอปงเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ซึ่งในครั้งนี้จัดในพื้นที่อำเภอปง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีพื้นที่อำเภอปง ได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

                ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สตรีกลุ่มเสี่ยง เครือข่าย อสม. และประชาชนทั่วไป วันละ 150 ราย ได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา สนับสนุนอุปกรณ์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จากมูลนิธิกาญจนบารมี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ