สนง.เกษตร จ.ลำปาง ติดตามการทำลายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรค ป้องกันการระบาดในวงกว้าง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 431 ครั้ง

     นางกีรติกร พรรณกมลกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช ได้รับมอบหมายจาก นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ในการร่วมติดตามการดำเนินงาน การเข้าทำลายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อปฏิบัติงานในเขตควบคุมศัตรูพืช ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ.2563

     ในการนี้ได้ทำการเข้าทำลายต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ที่ตกค้างในแปลงของนางฟัก  เตชะวงศ์ โดยถอนทำลายใส่ถุงดำมัดปากถุง และตากแดดไว้บริเวณข้างแปลง และแปลงของนายอุเทน  เกิดเผือก ที่ใบมันสำปะหลังมีอาการคล้ายโรคใบด่างฯ แต่ส่วนยอดไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ จากการสอบถาม เกษตรกรได้มีการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชร่วมด้วย ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวอย่างเพื่อทำการตรวจ และรอผลจากห้องปฏิบัติการต่อไป

     สำหรับในช่วงหน้าฝน โรคที่มักพบได้ในมันสำปะหลัง คือ โรครากเน่าหรือหัวเน่าในมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา ทำให้ต้นเหี่ยวเฉา ใบส่วนล่างมีสีเหลือง เหี่ยวแห้งจนหลุดร่วงลงมา ทำให้ต้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่

     ซึ่งการป้องกันนั้นทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องด้วยเชื้อราดังกล่าว สามารถอยู่รอดได้ดีในดิน ซึ่งมีพืชอาศัยอยู่มาก โดยก่อนการปลูกควรไถดิน และตากแดดไว้ประมาณ 10-15 วัน ถ้าเป็นพื้นที่ระบาดแล้ว ให้เก็บเศษเหง้าไปเผาทิ้ง เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ที่สามารถอยู่ค้างได้เป็นปี นอกจากนี้ควรปรับสภาพดินให้มีความเป็นด่างสูงขึ้น คัดเลือกท่อนพันธุ์สมบูรณ์ และปราศจากโรคและสำหรับในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรง ให้ปลูกพืชหมุนเวียนอย่างน้อย 6 – 12 เดือน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ