จำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำพูน ประจำวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 272 ครั้ง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563  มีจำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย อำเภอเมือง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 15 คน, อำเภอบ้านธิ มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 4 คน, อำเภอแม่ทา มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 คน และอำเภอป่าซาง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 คน รวมมีจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น จำนวน 21 คน เป็นอันดับที่ 28 ของประเทศ

สำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563นั้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก จากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้นจำนวน 201 คน เสียชีวิต 3 คน

ที่มาข้อมูล www. http://www.thairsc.com/ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ