พิธีรับ-ส่งมอบงานผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 375 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คนใหม่ รับส่งมอบงาน พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด

ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดพิธีรับ-ส่งมอบงานระหว่างนายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 สืบเนื่องจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 294/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่องย้ายข้าราชการ โดยให้นางนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และนายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดว่า ในการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นตำแหน่งที่ต้องดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งสื่ออื่น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ รวมทั้งงานด้านการบริหาร และการดูแลบุคลากรในสังกัด ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต้องมีความพร้อมและให้ความร่วมมือกับพื้นที่ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุด

สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จำนวนมากเข้าร่วม ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สักการะศาลพระภูมิ - เจ้าที่ ศาลตายาย ภายในสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และพระอินทร์เป่าสังข์สัญลักษณ์ประจำกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ