เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หลังพบมีผู้ป่วยในพื้นที่ 147 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 219 ครั้ง

     เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก และชุมชนบ้านต้า ตำบลชมพู ร่วมลงพื้นที่รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยาในปัจจุบัน ในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยาแล้ว 147 ราย

     อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3โรค” เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด หากพบผู้ที่มีอาการไข้ ปวดข้อ หรือมีผื่น ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 0 5422 7526 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

     สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 มีผู้ป่วยสะสมรวม 891 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย โดยแยกเป็นรายอำเภอที่พบผู้ป่วย 3 ลำดับ ได้แก่ อ.เมืองลำปาง 350 ราย อ.ห้างฉัตร 173 ราย และ อ.เกาะคา 141 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ