ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ เตรียมรับมือภัยแล้ง ทหารพราน 36 ร่วมกับชาวบ้าน ขนถังเก็บน้ำสร้างประปาภูเขาให้โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 416 ครั้ง

              พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 มอบหมายให้ กองร้อยทหารพรานที่ 3604 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการ จากฐานปฏิบัติการท่าตาฝั่ง สนับสนุนภารกิจการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดสร้างระบบประปาภูเขาของโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง โดยร่วมกับคณะครู และราษฏรบ้านท่าตาฝั่ง ลำเลียงขนย้ายถังกักเก็บน้ำแสตนเลส ขนาด 5,000 ลิตร เพื่อติดตั้งระบบประปาภูเขา ในการเตรียมการสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคในห้วงฤดูแล้งของโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปริมาณน้ำประปาภูเขาจะครอบคลุมพื้นที่การใช้งานทั้งหมู่บ้านท่าตาฝั่ง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               กองทัพบก โดย กองกำลังนเรศวร สั่งการให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือราษฎรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เหตุภัยธรรมชาติ หรือเมื่อได้รับการร้องขอใช้กำลัง ตามโครงการ กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ หรือแจ้งที่กรมทหารพรานที่36 ค่ายเทพสิงห์ โทรศัพท์ 053681300

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ