ติวเข้มหมู่บ้านชายแดนแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือ เฝ้าระวังต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 290 ครั้ง

            พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบหมายให้ กองร้อยทหารพรานที่3604 ฐานปฎิบัติการท่าตาฝั่ง จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ พบปะและร่วมการประชุมสามัญประจำเดือน ตุลาคม 2563  กับราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 ในปัจจุบัน ทั้งข้อมูลทั่วโลก ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา โดยได้ขอความร่วมมือราษฎรแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่างๆของหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่หาแนวทางร่วมกันในการกำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังกำชับประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่ายังคงปิดด่านช่องทาง บ้านแม่สามแลบ ตั้งแต่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 รวมทั้งให้เฝ้าระวังบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก/มาลาเรีย การกระทำความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ฯ และวางแผนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

             ทั้งนี้ หน่วยทหารชี้แจงว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ทำให้มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์มาโดยตลอด โดยบางส่วนได้แต่งงานเป็นเครือญาติเดียวกัน มักจะมีการข้ามไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ แต่ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในฝั่งเมียนมา ทำให้น่าวิตกว่าจะมีการแพร่เข้ามาโดยยังฝั่งไทย เบื้องต้น จึงขอความร่วมมือจากราษฎรในพื้นที่ไม่ให้มีการเดินทางข้ามประเทศ และช่วยกันเฝ้าระวังโรคโควิด-19โดยเคร่งครัด

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ