เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน “ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 63”ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 1147 ครั้ง

เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน “ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 63”ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณข่วงอารยธรรมพญางำเมือง และลานพญานาคกว๊านพะเยา พร้อมลอยกระทงปลอดภัยกับท่าน้ำลอยกระทงอารยสถาปัตย์ ต้านโควิด-19

 

                นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองพะเยา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง “ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 63”ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณข่วงอารยธรรมพญางำเมือง และลานพญานาคกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ซึ่งในปีนี้ทางเทศบาลจะไม่มีขบวนแห่ของ 14 ชุมชน โดยจะมีจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่มาร่วมงาน จำนวน 3 จุด เพื่อป้องกันโควิด-19  

            สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ อุโมงค์โคมไฟหลากสีสันวิจิตรตระการตา กว่า 1,000 ลูก , นิทรรศการโคมแขวนและโคมล้านนา , ร่วมต๋ามปะตี๊ดกว่า 2,000 ดวง บูชาพระตรัยรัตน์ , ลอยกระทงปลอดภัยกับท่าน้ำลอยกระทงอารยสถาปัตย์ ต้านโควิด-19 , และกิจกรรมลอยกระทงแบบย้อนยุค “ล้า ลา ลอย”

                เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญชวนชาวพะเยารวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเที่ยวงาน “ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 63” ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาโทร.054-431350    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ