โรงพยาบาลน่านจัดกิจกรรม “วันล้างมือโลก ประจำปี 2563”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 219 ครั้ง

วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563) โรงพยาบาลน่าน นำโดย พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และนพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์  รองผู้อำนวยการ ด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี โดยคำขวัญในปี 2563  คือ “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand hygiene for All” ซึ่งทางโรงพยาบาลน่านจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การล้างมือตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เพื่อสร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้ล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ  โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยป้องกัน และลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น  โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำ และสบู่ 7 ขั้นตอน ได้แก่                                                                      1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการล้างมือด้วยวิธีการข้างต้นถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ขุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ