จังหวัดเชียงใหม่ Kick Off กิจกรรม Healthy Thailand ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้ผู้ประกันตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 625 ครั้ง

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับสถานพยาบาลที่กำหนด จัดกิจกรรม Healthy Thailand พร้อม ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ Kick Off โครงการ “Healthy Thailand” ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นวันแรกและพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่กำหนด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลสันป่าตอง

ทั้งนี้ นโยบาย Healthy Thailand เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานที่สังกัดในกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคม นำไปดำเนินการเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกัน ดูแลสุขภาพ ของผู้ประกันตน โดยมุ่งเน้นให้การคุ้มครองดูแล ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา ซึ่งผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ตามสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนมีสิทธิในการรักษาพยาบาล ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ