โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นสร้างโรงเรียนต้นแบบรับมือสู้ภัยฝุ่น

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 428 ครั้ง

ภาครัฐภาคเอกชนร่วมสร้างโรงเรียนต้นแบบทำเป็นห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่วิกฤต 3 จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชน มีสุขภาพที่ดี จากพิษภัยฝุ่นควัน

          นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการสร้างโรงเรียนต้นแบบในโรงเรียนในการรับมือฝุ่นในพื้นที่วิกฤต ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสู้ฝุ่น วันนี้ 16 ตุลาคม 2563ที่โรงแรม เฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย และนายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.พร้อมด้วยโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่น จาก 3 จังหวัดๆละ 10 โรงเรียน รวม 30 โรงเรียน จากจังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยการลงนามทำบันทึกความร่วมมือกันทำห้องเรียนสู้ฝุ่น สสส.จากเครือข่ายยักษ์ขาว และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 30 โรงเรียน
           โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนิ อร  สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างโรงเรียนต้นแบบในโรงเรียนในการรับมือกับฝุ่นในพื้นที่วิกฤตหรือห้องเรียนสู้ฝุ่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.และห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือจากฝุ่นควันเพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงจากการเผา และฝุ่นควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิต ด้วยการสร้างเสริมหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักต่อผลกระทบไฟป่า หมอกควัน หรือการเผาในที่โล่ง ตลอดจนกระบวนการรับรู้ การสื่อสาร และการรับมือด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นำไปขยายผลต่อผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนนำไปสู่ชุมชนอีกด้วย ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสู้ฝุ่น จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย มีผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนโรงเรียน เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน ..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ