จ.ลำปาง มีผู้เสนอชื่อครู 4 ราย เข้ารับคัดเลือกรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 524 ครั้ง

     วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมรับทราบนโยบายแนวทางขั้นตอนการคัดเลือก รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละ ตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก 11 ประเทศในอาเซียน และติมอร์-เลสเต โดยมีพิจารณาจากรางวัลแล้ว 3 ครั้งในปี พ.ศ. 2558 , พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562

     สำหรับรางวัลครู ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล ดังนี้ ครูผู้ได้รับคะแนนสูงสุด จากการตัดสินของคณะกรรมการฯ จะได้รับ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ประกอบด้วย 1.เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2.เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน 3.โล่ประกาศเกียรติคุณ และ4.เงินรางวัล จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ

     สำหรับครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จะได้รับ "รางวัลคุณากร" ประกอบด้วย 1.เหรียญเงินมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  2.เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน 3.เกียรติบัตร และครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จะได้รับ "รางวัลครูยิ่งคุณ" ประกอบด้วย 1.เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  2.เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน 3.เกียรติบัตร และครูที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และการตัดสินจากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ "รางวัลครูขวัญศิษย์"

     ในส่วนของจังหวัดลำปาง ภายหลังจากการปิดรับเสนอชื่อฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางทองเพียร  อินทนิล อายุ 69 ปี ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอน 47 ปี ถูกเสนอชื่อโดยโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง , 2.นายวราวุฒิ  สว่างวิทย์ อายุ 48 ปี เป็นครูผู้สอนระดับ ปวช. ถูกเสนอชื่อโดยลูกศิษย์ , 3.นางรัมภา  ศิริวงศ์ อายุ 60 ปี  เป็นครูผู้สอนระดับ ปวช. ถูกเสนอชื่อโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และ 4.นางอนุศรา อุดทะ อายุ 37 ปี เป็นครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ถูกเสนอชื่อโดยโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

     อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมูลนิธิ และลงพื้นที่เพื่อสืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเชิงประจักษ์ เป็นต้น เพื่อพิจารณาเสนอชื่อครูต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ