จังหวัดลำพูน จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 318 ครั้ง

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธย เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานในการประชุม โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมการประชุม เพื่อหารือเรื่องการหารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับเป็นงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และร่วมหารือการจัดทำสลากกาชาด มัจฉากาชาดในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูนาวประจำปี 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ