จ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 238 ครั้ง

เช้าวันนี้ (18 ต.ค.63)  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ทั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัด ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ ทรงปรับปรุงประเทศในด้านต่างๆให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ  การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดี และความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ