ฝาง กวดขันวินัยจราจรป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 214 ครั้ง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กวดขันวินัยจราจร เพื่อป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน หลังพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง เสียชีวิต เฉลี่ย เดือนละ 2.75 คน

นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่าความมั่นคง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ สภ.ฝาง กองร้อย อส.อ.ฝาง อบต.แม่สูน อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ต.แม่สูน ดำเนินการตั้งด่านบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บ้านสันป่าเกี๊ยะ ม.11 ต.แม่สูน ผลการปฏิบัติงาน ได้ตักเตือน ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 265 คนตักเตือน ผู้ไม่คาดเข็มขัด จำนวน 1 คน ยึดรถท่อเสียงดัง 18 คัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ จากข้อมูลของโรงพยาบาลฝาง ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน ส่งรักษาต่อ และเสียชีวิต ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอฝาง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 350 เฉลี่ยเดือนละ 30 คน เสียชีวิต 33 คน เฉลี่ยเสียชีวิตเดือนละ 2.75 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ